Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Mølleholmskolen
 Trivsel og læring for alle
her

Tekst

Heltidstilbuddet.

Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen er en afdeling for børn med særlige behov, hørende til under den vidtgående specialundervisning.

Heltidstilbuddet adskiller sig fra almenskolen, da skole og fritid er sammenhængende over hele dagen fra 8:00 til 15:30.

Lærere og pædagoger arbejder sammen omkring læring og udvikling for det enkelte barn ud fra den skolefaglige, de personlige og de sociale kompetencer.

http://moelleholmskolen.skoleporten.dk/sp/p357798/file/Fullscreen/48dee9c7-df1a-4152-86dd-10265c022352

Der undervises i almindelige skolefag hvori det specialpædagogiske arbejde indgår som en vigtig del. Det vil sige, at læring omkring de sociale og personlige færdigheder vægtes lige højt som de traditionelle skolefag.

I Heltidstilbuddet er der 48 pladser fra 0. til 10. klasse. Derudover indgår fritidsklub og ungdomsklub som en del af Heltidstilbuddet.

Elevgruppen er delt i indskoling, mellemtrin og udskoling, hvert med tre hold.

Tilbuddet har morgenåbning fra 6:30-8:00.

Fritids- og ungdomsklubben har åbent til 16:30, tirsdag og torsdag til 20:00.

Vi vægter forældresamarbejdet højt, og holder igennem året en række arrangementer både med og uden børn, da det netværksskabende miljø er en vigtig del af vores fundament.

http://moelleholmskolen.skoleporten.dk/sp/p357799/file/Fullscreen/2b4886fe-ac59-411a-a02d-f07a5aa64a42

Børnene deltager i Mølleholmskolens fællesarrangementer som f.eks. motionsdag og aktiviteter omkring dimission.

Vi har et tæt samarbejde med ergo- og fysioterapeuter, talepædagoger, sagsbehandlere og psykologer.

Det er PPR som visiterer til Heltidstilbuddet.