Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Mølleholmskolen
 Trivsel og læring for alle
her

Tekst

F-klasserne

F-klasserne er klasser, hvor der undervises i dansk som andetsprog. Det vil sige, at elever med et andet modersmål end dansk kan optages i klasserne for at lære dansk på et niveau, der svarer til de de danskkundskaber, som kræves for deres alders- og klassetrin. Klasserne er på højst 12 elever og rummer to til tre klassetrin. Dansk som andetsprog er det primære undervisningsfag, men der undervises også i matematik. Andre fag indgår i nogen grad som emner og forløb. Alt sammen med det udgangspunkt, at der lægges vægt på den sproglige færdighed i dansk, som skal til for at kunne deltage i undervisningen i storskolen.
Det er muligt at være elev i en f-klasse i op til to år; udslusning til en af Mølleholmskolens øvrige klasser kan ske gradvist, sådan at eleven i nogen tid føler en del af undervisningen i storskolen. Skal eleven fortsætte på en anden skole, er den gradvise udslusning ikke mulig.

De centrale læringsområder for dansk som andetsprog er: tale, lytte, læse og skrive.